Napredne rešitve za poslovanje

Kaj so napredne rešitve?

Napredne rešitve v računovodstvu za nas pomenijo, takšne rešitve, pristopi in znanja povezana z računovodstvom, ki izboljšujejo vaše poslovanje.

​​​​​​​Najprej se poglobimo v vaše procese, nato vam jih pomagamo urediti in povezati med seboj v čimbolj poenostavljeno in avtomatizirano poslovanje. Na tak način se računovodstvo postavi na temelj poslovanja, in ga podpre tako, da se vi lahko popolnoma osredotočite na razvoj vašega posla.

UREJANJE PROCESOV

Urejeni procesi naročanja, nabave, prodaje, razknjiževanja zalog, tokokroga dokumentov, plačevanja so temelj učinkovitega poslovanja. Poglobimo se vanje in vam pomagamo najti neučinkovitosti, neskladja, napake ter pripravimo predlog izboljšav. Tam se naše delo šele začne. Skupaj z vami poskrbimo, da novi procesi zaživijo.

Urejanje procesov

POVEZOVANJE SISTEMOV

Vodimo in nadziramo vpeljavo in (API) povezovanje spletnih strani, skozi katere potekajo naročila, s poslovno informacijskim računovodskim sistemom, na način, da poslovanje čimbolj tekoče steče. Preverimo če vaš informacijski sistem ustreza vašemu poslovanju in vaši planirani rasti. V nasprotnem primeru vam svetujemo pri izbiri informacijskega sistema, ki vašemu poslovanju najbolj odgovarja ter vam ga pomagamo implementirati.

Povezovanje API-jev

IZOBRAŽEVANJE O NAPREDNIH REŠITVAH

Napredne rešitve pri ureditvi procesov in povezovanju sistemov zaživijo, ko jih razumejo vaši zaposleni. Mi poskrbimo, da jih razumejo.

Izobraževanje o naprednih rešitvah

Prednosti naprednih rešitev
​​​​​​​pri računovodstvu

arrow

OBVLADAMO RAZLIČNE INFORMACIJSKE SISTEME

Delamo z različnimi ERP sistemi (Opal/Oppis, Pantheon, Saop, Minimax, Vasco, Navision, Oddoo, POS Elektročnek, Mikrogram) ali pa se naučimo vašega.

arrow

AVTOMATIZIRAMO

Avtomatiziramo poslovne procese povezane z računovodstvom. S tem povečamo natančnost podatkov, skrajšamo čas izvedbe in zmanjšamo možnosti napak.

arrow

POVEZUJEMO

Vodimo projekt, povezujemo različne deležnike, skrbimo za učinkovito komunikacijo ter nadzor nad pravočasno izvedbo.

arrow

NUDIMO LASTNO INFRASTRUKTURO

Nudimo možnost uporabe našega oblaka s postavljenim računovodskim sistemom Opal/Oppis.