Napredno računovodstvo

Računovodstvo je več kot le naša storitev, je naše poslanstvo.

Naša strast niso le številke, ampak ljudje in napredne rešitve, ki stojijo za njimi. Za vas postanemo več kot računovodski servis - postanemo sorazvijalec vaših poslovnih procesov in partner v rasti vašega poslovanja.

Napredno računovodstvo za nas pomeni, da so procesi dela usklajeni, se ročno delo minimalizira preko avtomatizacije in digitalizacije, namesto njega pa so vzpostavljeni procesi kontrole. Naš fokus ni le klasično računovodstvo, ampak si prizadevamo razumeti vaše poslovanje, vaše izzive in potrebe ter poiskati optimalne rešitve, ki vam omogočajo, da svoje poslovanje nadgradite na naslednjo stopnjo.

Naš standard je, da stvari v računovodstvu tekoče tečejo.
​​​​​​​Naša motivacija je, da računovodstvo nenehno izboljšujemo.

RAČUNOVODSKE STORITVE

Izvajamo vse računovodske storitve tako za mala, kot tudi srednja podjetja, ki so zavezana reviziji. Naše storitve vključujejo celovito vodenje in urejanje podatkov, kot so popis prihodkov in odhodkov, bilance, obračuni plač in prispevkov itd.

DAVČNO SVETOVANJE

Svetovanje in pomoč pri davčnih predpisih ter priprava in oddaja davčnih obračunov. Svetujemo glede preventivnih davčnih pregledov ter davčne optimizacije. Izvajamo ali pomagamo pri različnih statusni preoblikovanjih, pripravi dokumentacije o transfernih cenah, postavljamo pravila obdavčitev v primeru prodaje preko spleta fizičnim in pravnim osebam po celem svetu ali odpiranju konsignacijskih skladišč v tujih državah. Povežemo vas s tujimi svetovalci.

Davčno svetovanje

ANALIZE POSLOVANJA

Izdelujemo:
> različne analize poslovanja
> kazalnike poslovanja
> tekoče in planirane denarne tokove
​​​​​​​> ostale analize

Analiza poslovanja

IZDELAVA FINANČNIH POROČIL

Izdelujemo vsa finančna poročila za različne institucije in revizorje.

Primeri:
> letna poročila
> kvartalna poročila
​​​​​​​> druga poročila za potrebe nadzornih organov, vlagateljev in drugih zainteresiranih strani

IZDELAVA FINANČNIH POROČIL

Potrebujete računovodske storitve